Chris Fick & Associates

ALLE GEMEENSKAPSKEMAS: NUWE REËLS EN ‘N NUWE OMBUD

Nota: Soos met die vorige artikel is hierdie ook noodwendig slegs ‘n kort oorsig. Met die nuwe wetgewing is daar ingewikkelde bepalings en vereistes en indien jy ‘n trustee of bestuursagent is, moet jy jouself deeglik daarvan vergewis. Kontak ons gerus indien u enige hulp hiermee benodig. Die “Community Schemes Ombud Service Act” (die Ombudswet) […]

ALL “COMMUNITY SCHEMES”: NEW RULES AND A NEW OMBUD YOU NEED TO KNOW ABOUT

Note:  As with the previous article, what follows is of necessity only a brief overview of some very complex new provisions and, particularly if you are a trustee/administrator/director or the like, it is essential that you familiarise yourself with all the changes.  Contact us if you need any help. The Community Schemes Ombud Service Act […]