Chris Fick & Associates

OORLOG OOR DIE METERLESINGS: ‘N VERBRUIKER BAKLEI TERUG

“Jy kan niks maak teen donderweer nie …” (Aangepaste idioom wat ‘n mens se magteloosheid teen die burokrasie beskryf.) Hoe kan jy jou plaaslike munisipaliteit oor die akkuraatheid van jou diensterekening aanveg? “Die meter moet defektief wees, want daar is geen manier dat ons verbruik so hoog was nie.” Die antwoord van die munisipaliteit bly […]