Chris Fick & Associates

KOPIEREG IN DIE MODERNE OMGEWING : RIGLYNE VIR AANLYN PUBLIKASIES

“As jy kopiereg steel word dit dan kopieverkeerd?” (Anoniem) Die Hoë Hof het onlangs uitspraak gelewer in die dispuut tussen Moneyweb en Fin24. Die hof bevind dat Fin24 met ‘n enkele artikel wel op Moneyweb se kopiereg inbreuk gemaak het. Die hof bevind egter teen Moneyweb in die ses ander artikels onder oorweging. Die hof […]

COPYRIGHT IN CYBERSPACE: NEW GUIDELINES FOR ONLINE PUBLISHERS

“Is a stolen copyright a copy-wrong?” (Anonymous)  The high profile “Moneyweb v Fin 24” High Court judgment is significant for all online publishers.  In a nutshell, Fin 24 was ordered to pay damages to Moneyweb for copyright infringement in respect of one article, but the Court found against Moneyweb in regard to six other articles and […]