LATEST NEWS & INSIGHTS

September 6, 2016

YOUR WILL AND A PRACTICAL PLAN FOR YOUR LOVED ONES

“Where there’s a will, I want to be in it” (Anon) Whether you are young or old, healthy or ill, single or attached, you should have […]
August 11, 2016

ONS OPLEIDINGSPROGRAM

Ons 4 tot 8 weke opleidingsprogram van die afgelope 10 maande is daarop gerig om die lewens te verbeter van werklose jongmense wat afkomstig is uit […]
August 11, 2016

OUR INTERNSHIP PROGRAM

Our 4 to 8 week internship program has been running for 10 months and is aimed at improving the lives of young unemployed individuals of all […]
August 10, 2016

INTERNET BEDROG RAAK ERGER

Verskeie lede van die regsberoep berig oor ‘n toename in die getal en tipe pogings, sowel as die meer gesofistikeerde metodes wat gebruik word in hierdie […]
August 10, 2016

WERKNEMERS: MOET JY OORTREDERS AANMELD? ‘N GEWELDDADIGE STAKING ILLUSTREER DIE PUNT

“…’n werknemer moet die belange van die werkgewer in goeder trou beskerm. As die werknemer weet van optrede van ander wat die belange van die werkgewer […]
August 10, 2016

“PLOT EN PLAN”: DIE VREEMDE GEVAL VAN DIE ONGETEKENDE KOOPOOREENKOMS

Jy koop ‘n erf in ‘n residensiële ontwikkeling. Ingevolge die ooreenkoms onderneem die ontwikkelaar om vir jou ‘n huis met vasgestelde spesifikasies en planne te bou. […]
August 10, 2016

OORLOG OOR DIE METERLESINGS: ‘N VERBRUIKER BAKLEI TERUG

“Jy kan niks maak teen donderweer nie …” (Aangepaste idioom wat ‘n mens se magteloosheid teen die burokrasie beskryf.) Hoe kan jy jou plaaslike munisipaliteit oor […]
August 10, 2016

HACKING, PHISHING AND FRAUD ARE ON THE RISE

Various members of the legal fraternity have reported a sharp increase in the number and type of attempts, as well as the increased sophistication used in […]
August 10, 2016

YOUR AUGUST WEBSITE: GET YOUR STOLEN PHONE BACK!

Make sure you have tracking enabled on your precious cell phone and do it now – it’s too late once the phone’s gone! If you already […]
August 10, 2016

PLOT AND PLAN: THE STRANGE CASE OF THE UNSIGNED SALE AGREEMENT

You buy a plot in a residential development and the developer agrees to build you a house to stated specifications and plans.  You pay in full […]
Show Buttons
Hide Buttons