Property

August 10, 2016

PLOT AND PLAN: THE STRANGE CASE OF THE UNSIGNED SALE AGREEMENT

You buy a plot in a residential development and the developer agrees to build you a house to stated specifications and plans.  You pay in full […]
July 4, 2016

STOP DIE BURE AS DAAR ONWETTIG GEBOU WORD

Swak bure kan jou op ‘n persoonlike vlak raak en verhoed dat jy jou eiendom ten volle geniet. Dit kan jou ook in die sak raak […]
July 4, 2016

NEIGHBOURS BEHAVING BADLY: NIP ILLEGAL BUILDING IN THE BUD!

Bad neighbours don’t just impinge on your enjoyment of your property; they can also cause serious harm to its value.  So if you notice illegal building […]
June 7, 2016

KOOPOOREENKOMSTE – ‘N WYSIGING KAN JOU TRANSAKSIE KELDER!

“Ons het dan daarop hand geskud?” As ‘n algemene reël is ‘n mondelinge ooreenkoms bindend. Die bekendste uitsondering op hierdie reël is die verkoop van grond […]
June 7, 2016

PROPERTY AGREEMENTS – AN ALTERATION COULD SINK YOUR SALE!

  “Agreement makes law” (Old legal maxim)  Although in our law most verbal contracts are binding, property sale agreements are an exception.   They must be in […]
May 5, 2016

EIENDOM EN TRUSTS: WEES VERSIGTIG

“Hierdie saak illustreer weereens dat mens met omsigtigheid met ‘n trust moet sake doen.” (Vry vertaalde aanhaling uit die uitspraak hieronder.) Die meeste van ons gaan […]
May 5, 2016

PROPERTY AND TRUSTS: BE CAREFUL!

“This case yet again demonstrates the need to be careful when dealing with a trust” (extract from judgment below) For most of us, business dealings with […]
April 11, 2016

VERHOGING IN JOU EIENDOMSBELASTING. HOE KAN JY BESWAAR MAAK?

JOU EIENDOM IS DALK ONLANGS WEER WAARDEER. “Die blote indiening van ‘n beswaar sonder enige meriete, beteken nie dat die munisipaliteit nou verplig word om in […]
April 11, 2016

RATES UP AFTER A PROPERTY REVALUATION? OBJECT, BUT DO IT PROPERLY!

“The mere lodging of an objection, however ill-founded, does not trigger an obligation to furnish detailed reasons for the underlying decision relating to the valuation of […]
Show Buttons
Hide Buttons