Property

November 9, 2016

MUNISIPALITEITE KAN JOU NIE VERANTWOORDELIK HOU VIR OU EIENDOM-SKULD NIE

Op Maandag 7 November 2016 het die Noord Gauteng Hooggeregshof beslis dat iemand wat ‘n eiendom koop wat ‘n uitstaande munisipale skuld het – wat deur […]
November 9, 2016

MUNICIPALITIES CANNOT HOLD YOU LIABLE FOR OLD PROPERTY DEBT

On Monday, 7 November 2016 the North Gauteng High Court in Pretoria ruled that if someone buys a property that has an outstanding municipal-related debt to […]
November 3, 2016

DEELTITELSKEMAS: NUWE VEREISTES VIR ‘N RESERWEFONDS EN ANDER BEPALINGS

Nota: Hierdie is slegs ‘n kort oorsig. Met die nuwe wetgewing is daar ingewikkelde bepalings en vereistes en indien jy ‘n trustee of bestuursagent is, moet […]
November 3, 2016

SECTIONAL TITLE SCHEMES: NEW RESERVE FUND REQUIREMENT AND OTHER KEY CHANGES

Note:  What follows is of necessity only a brief overview of some very complex new provisions and, particularly if you are a trustee or administrator, it […]
October 6, 2016

VERKOOP JY EIENDOM? MAAK NET SEKER OOR DIE BTW SITUASIE

Sommige foutjies is duurder as ander. Jy kry ‘n baie goeie aanbod op jou eiendom en sluit die transaksie. Jou gedagtes begin al dwaal na wat […]
October 6, 2016

DIE RY HUISIES BY DIE SEE: VOOR EN AGTER

“Learn from the mistakes of others. You can’t live long enough to make them all yourself.” (Eleanor Roosevelt) Hierdie is weereens ‘n stryd oor die behoud […]
October 5, 2016

SELLING PROPERTY? CHECK FOR VAT BEFORE YOU SIGN

“There’s many a slip ‘twixt the cup and the lip” (very old and very wise proverb) You sell your property for a good price and, with […]
October 5, 2016

LOST VIEWS AND RISING DAMP: LESSONS FOR HOME BUYERS

“Learn from the mistakes of others. You can’t live long enough to make them all yourself.” (Eleanor Roosevelt) Here’s the story of yet another bitter dispute […]
August 10, 2016

“PLOT EN PLAN”: DIE VREEMDE GEVAL VAN DIE ONGETEKENDE KOOPOOREENKOMS

Jy koop ‘n erf in ‘n residensiële ontwikkeling. Ingevolge die ooreenkoms onderneem die ontwikkelaar om vir jou ‘n huis met vasgestelde spesifikasies en planne te bou. […]
Show Buttons
Hide Buttons